Program Młodego Nauczyciela

Home / Aktualności / Program Młodego Nauczyciela
Program Młodego Nauczyciela

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza

  • młodych nauczycieli polskiego pochodzenia z Ukrainy
  • uczących przedmiotów ojczystych w szkołach z polskim językiem nauczania, szkołach z funkcjonującymi klasami polskimi, w szkołach sobotnio-niedzielnych oraz punktach nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych działających przy stowarzyszeniach i parafiach

do składania wniosków w ramach Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA.

Wszelkie informacje oraz warunki otrzymania stypendium znajdują się w  Regulaminie Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela

W celu uzyskania Stypendium, należy złożyć kompletny wniosek stypendialny zgodnie z zapisami Regulaminu wypełniony na załączonym formularzu, wyłącznie drogą mailową na adres: fundacja@wid.org.pl z adnotacją w tytule: „Stypendium młodego nauczyciela”.

WNIOSEK STYPENDIALNY Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

REGULAMIN Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela

Działanie objęte projektem Fundacji Wolność i Demokracja „Nauczyciel PLUS” współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *